Плани характеристик

Типові плани характеристик

географічних об'єктів


1. План характеристики гірської системи.

1) Географічне положення (на якому материку, у якій його частині розташовані, між якими градусами широти та довготи). Положення відносно інших географічних об'єктів (річок, рівнин, морів, океанів).
2) Напрям гірської системи.
3) Протяжність довготи або широти в градусах та в кілометрах.
4) Переважаючі висоти.
5) Найбільша абсолютна висота (назва вершини, її координати, у якій частині гір знаходиться).
6) Витоки яких річок розташовані в горах.
7) Наявніть озер, льодовиків.
2. План характеристики рівнини.

1) Географічне положення (на якому материку, у якій його частині розташована). Положення відносно інших географічних об'єктів (гір, річок, морів, океанів).
2) Найбільша протяжність з півночі на південь та із заходу на схід у градусах і кілометрах.
3) Абсолютна висота.
4) Які річки перетинають рівнину?
5) Визначіть за річками у яку сторону нахилена рівнина.
6) Які озера на ній знаходяться?
7) Чи є на рівнині болота, піски?
3. План характеристики річки.

1) Місце знаходження ріічки( на якому материку, у якій країні (і в якій їхній частині)тече.
2) Витік (де розташований, його абсолютна висота).
3) Характер течії.
4) Притоки (праві, ліві).
5) Річкова система і басейн.
6) Гирло.
7) Господарська оцінка і використання.
8) Екологічні проблеми
.

Немає коментарів:

Дописати коментар